Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

452 godisnje_izvjesce pdf pravo_na_pristup_informacijama bc81279635e8e0cc40d528f44098286d…

Kriteriji Za Određivanje Visine Naknade Stvarnih Materijalnih Troškova I Troškova Dostave Informacije

kriteriji za odredivanje visine naknade stvarnih materijalnih…

Zahtjev Za Dopunu Ili Ispravak Informacije

zahtjev za dopunu ili ispravak informacije doc pravo_na_pristup_informacijama…

Zahtjev Za Ponovnu Uporabu Informacij

zahtjev za ponovnu uporabu informacij doc pravo_na_pristup_informacijama…

Upute za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

432 upute za podnosenje zahtjeva pristup informacijama doc podnošenje…

Zahtjev za pristup informacijama

10 obrazac 2 zahtjev za pristup informacijama doc pravo_na_pristup_informacijama…