Izvješće O Provedbi Zakona O Pravu Na Pristup Informacijama Za 2022 Godinu

izvjesce o provedbi zakona pravu na pristup informacijama za…

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

479 izvjesce o provedbi zakona pravu na pristup informacijama…

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

452 godisnje_izvjesce pdf pravo_na_pristup_informacijama 1611572227…

Kriteriji Za Određivanje Visine Naknade Stvarnih Materijalnih Troškova I Troškova Dostave Informacije

438 kriteriji za odredivanje visine naknade stvarnih materijalnih…

Zahtjev Za Ponovnu Uporabu Informacij

434 zahtjev za ponovnu uporabu informacij doc pravo_na_pristup_informacijama…

Zahtjev Za Dopunu Ili Ispravak Informacije

433 zahtjev za dopunu ili ispravak informacije doc pravo_na_pristup_informacijama…

Upute za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

432 upute za podnosenje zahtjeva pristup informacijama doc podnošenje…

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

408 godisnje_izvjesce 1 pdf pravo_na_pristup_informacijama 1579069940…