Obrasci

Obrazac Za Izmjenu Prostorno-planske Dokumentacije

421 obrazac za izmjenu prostorno planske dokumentacije pdf komunalno…

ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE - TERASE

309 zahtjev za zauz javne povrsine terase doc povrŠine komunalno…

ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE - SVI SVETI

308 zahtjev za zauz javne povrsine svi sveti doc povrŠine komunalno…

ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE - RAZNO

307 zahtjev za zauz javne povrsine razno doc povrŠine komunalno…

ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE - BOROVI

306 zahtjev za zauz javne povrsine borovi doc povrŠine komunalno…

ZAHTJEV ZA PREKOP JAVNE POVRŠINE

305 zahtjev za prekop javne povrsine doc povrŠine komunalno…

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

304 prijava komunalnog nereda doc komunalno 1482231844 bb515eebe6d3de39503f203c2b0e0f62…

PRIJAVA - ODBACIVANJE OTPADA

303 prijava odbacivanje otpada doc komunalno 1482231844 298c01b83beb5394b91ed216b12a59e0…

OBRAZAC ZA PRIJAVU - PROMJENU SPOMENIČKE RENTE

302 obrazac za prijavu promjenu spomenicke rente doc spomeniČke…

OBRAZAC ZA PRIJAVU - PROMJENU KOMUNALNE NAKNADE

301 obrazac za prijavu promjenu komunalne naknade doc komunalno…