Izvadak iz zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća održane 02.06.2015.

NULL