Izvadak iz zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća održane 10. i 17.03.2015.

NULL