Izvod iz Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća

NULL