Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća

NULL