Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

NULL