3. Izvod iz Zapisnika sa 9. Sjednice Gradskog Vijeća

NULL