2. Izvod iz Zapisnika sa 8. Sjednice Gradskog Vijeća

NULL