1. Izvod iz Zapisnika sa 7. Sjednice Gradskog Vijeća

NULL