6. Izvod iz Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog Vijeća

NULL