4. Izvod iz Zapisnika 04.07.2017. – 2. sjednica

NULL