Izvadak sa tematske sjednice Gradskog vijeća održane 13.03.2014.

NULL