Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška održane 12.06.2013.

NULL