Izvadak iz zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća održane 01.12.2015.

NULL