Izvadak iz zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća održane 13.10.2015.

NULL