Izvadak iz zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća održane 26.08.2015.

NULL