Izvadak iz zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća održane 17.12.2014.

NULL