Izvadak iz zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća održane 17.11.2014.

NULL