Izvadak iz zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća održane 30.09.2014.

NULL