Izvadak iz zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća održane 29.04. i 06.05.2014.

NULL