Izvadak iz zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća održane 30.05.2014.

NULL