Izvadak iz zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća održane 27.02.2014.

NULL