Izvadak iz zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća održane 19.12.2013.

NULL