Izvadak iz zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća održane 03.12.2013.

NULL