Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća održane 30.10.2013.

NULL