Izvadak iz zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća održane 19. i 25.09.2013.

NULL