Izvadak iz 8. sjednice Gradskog vijeća održane 12. prosinca 2016.

NULL