Saborski zastupnik, Veljko Kajtazi, posjetio Novu Gradišku

U fokusu razgovora s gradonačelnikom Vinkom Grgićem, a kojemu su bili nazočni i predstavnici romske zajednice  iz novogradiških romskih naselja  Bedem i Gaj, bile su pristupne ceste i ceste (Domčeva ulica) u romskim naseljima te legalizacija građevinskih objekata.

 

Gradonačelnik Vinko Grgić i saborski zastupnik Veljko Kajtazi izrazili su zadovoljstvo  suradnjom  i aktivnostima  koje Grad Nova Gradiška provodi u cilju  poboljšavanja uvjeta života Roma.

-Imamo dobru suradnju i riješavamo probleme, ali neke doista ne možemo riješiti odmah, ali smo na putu da to napravimo. Veseli me ova suradnja, kao i suradnja s predstavnicima drugih nacionalnih manjina i kod nas možemo razgovarati samo o dobrim poslovima, o napretku i o odličnoj suradnji-naglasio je gradonačelnik Grgić.

Grad je, kako je rekao gradonačelnik Vinko Grgić, kupio  kuću na ulazu u ulicu Ivana Domca i dobio građevinsku dozvolu, a radovi se  planiraju u 2020. godini. Jedna je to od 5 gradskih ulica koje imaju prioritet  jer  još uvijek nemaju  asfaltiran kolnik.

Što se tiče legalizacije građevinskih objekata Grad će, kako je istaknuo gradonačelnik, namiriti trošak komunalnog doprinosa.

 

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine, Veljko Kajtazi istaknuo je, među ostalim:“ Više puta dolazim u Novu Gradišku i vjerujem da ćemo u konačnici riješiti problem legalizacije koju smo započeli, vjerujem da ćemo se danas dogovoriti i to uspješno riješiti u ovoj godini. Isto tako vjerujem kako će započeta cesta u Ulici Ivana Domca biti dovršena, ako ne u ovoj, onda u slijedećoj godini.

Drago mi je da, kada su u pitanju dva romska naselja Bedem i Gaj, ipak nema toliko puno problema i da nisu veliki. Kada sam dolazio susreo sam se s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Brakom Medunićem koji mi je rekao kako nema nikakvih problema kada su u pitanju moji Romi.

Mislim da ove druge sitne probleme ja i gradonačelnik možemo riješiti i očekujem da ćemo to i učiniti do kraja ovoga mandata.

Što se tiče legalizacije imam obećanja gradonačelnika da ćemo mi to sigurno odraditi, jer poslije toga procesa idemo s kompletnom urbanizacijom romskih naselja.

U RH imam preko 60 romskih naselja, a prošle sam godine uspio dovršiti legalizaciju za 22 romska naselja, a 2014. i 2015. započeo sam s procesom legalizacije oko 1200 objekata i to su bili geodetski i arhitektonski elaborati i onda sam mislio da s naknadom za održavanje, komunalnim doprinosom i Hrvatskim vodama neće biti nikakvih problema no i tu postoji problem. Naravno da postoji problem kad imate zajednicu koja više od 90% prima  socijalnu pomoć. Mali ih broj radi. U razgovoru s gradonačelnikom informiran sam kako je jedini način zapošljavanja Roma preko Javnih radova za koje moram reći da nisam i ne mogu biti sretan jer to nije dugoročno rješenje posebno za mlade naraštaje Roma-rekao je, među ostalim Kajtazi.

Također je ukazao na potrebu većeg zajedničkog angažiranja  relevantnih i za ovaj problem kompetentnih čimbenika u zajednici. Probleme koji postoje u Novoj Gradiški ne smatra velikima, što je, među ostalim istaknuo i u obraćanju okupljenima.

VeljkoKajtazi je posebno istaknuo strateške dokumente  za Rome  na državnoj razini koji su, kako je naglasio, mrtvo slovo na papiru jer se ne provode. Dodao je da  jedinice lokalne samouprave nisu donijele akcijske planove, a ako i jesu, u proračunima nisu osigurale sredstva za njihovo  provođenje.

 

Što se tiče asfaltiranja kolnika u ulici Ivana Domca gradonačelnik Grgić je pojasnio:“Grad je jako puno poduzeo. Postojeća cesta zauzimala je trasu koja je unutar koridora HŽ-a i ta cesta nikada nije mogla dobiti građevinsku dozvolu. Evo mi je imamo zahvaljujući tomu što smo kupili kuću na početku Ulice prije godinu dana, pripremili smo projekte dokumentaciju, troškovnike. Primio sam jučer delegaciju iz Domčevce i razgovarali smo o tome i htjeli smo da to ide odmah. Međutim morat ćemo prolongirati do kraja godine, što sam obećao i iza čega stojim i ići ćemo s Natječajem za prvih 650-700 metara, dakle u okviru sredstava, a poslije ćemo nastaviti dalje.Isto tako smo radili i u Ulici sv. Roka, Braće Radića,..svake godine smo uložili dio sredstava, a riječ je o do sada neasfaltiranim cestama s „divljom“ infrastrukturom. Imamo problem jer u troškovniku moramo ubaciti izmiještanje silnih  infrastrukturnih vodova i to je dodatni trošak nego kad je to urbanizirano- istaknuo je gradonačelnik Grgić ispričavši se zbog sastanka na kojega je morao otići.

Prema njegovim riječima radilo se o sastanku vezanom za rebalans proračuna koji će se naći na Dnevnom redu sjednice Gradskoga vijeća slijedećega tjedna. Dodao je također: „ Ono što je definirano radimo projekcije za 2020. i 2021. godinu.

U 2020. smo već stavili i osigurali izvornim sredstvima 1.750.000 kn, a godinu poslije mogli bismo riješiti i pojedine odvojke za negdje pola milijuna kuna. Ako uspijemo prodati nešto nekretnina, ako uspijemo dobiti povrat određenih sredstava kao što redovno radimo ići ćemo onda i ove godine. Svjesni smo da postoje problemi i sigurnosti djece u prometu u toj Ulici, dolaze u školu prašni ili blatni,.. Rješavat ćemo to sigurno.

Pripremamo projekt podvožnjaka kojega ćemo prezentirati na sjednici Vlade RH koja će se dogoditi u Novoj Gradiški 5. travnja, a riječ je o projektu od 23. milijuna kuna, naravno bit će potrebna određena financijska pomoć.

Dakle, ponavljam, do kraja ove godine ili početkom 2020. ići će Natječaj za Domčevu ulicu i ona nam je prioritet za realizaciju, kao što sam rekao prvih 650-700 metara. Imamo problem i Trenkove gdje smo također krenuli i stali, također je tako i u Maloj.

Idemo pričekati još 10 dana kada ćemo i s ministricom Žalac pričati o spomenutom projektu. Od 8 gradova mi smo Grad s najboljim koeficjentom za dobivanje te pomoći  i onda idemo s te dvije ulice (Domčeva, Trenkova), koje vrijede 20.milijuna kuna, a naš doprinos bi bio nekih 3-4 milijuna kuna što možemo osigurati kroz dvije godine.

Sve EU projekte moramo staviti u Proračun jer je to jedan od uvjeta da bismo ih kandidirali iako nismo sigurni da ćemo i proći. Ni jedan moj prethodnik nije prešao iznos Proračuna od 40.000.000 kuna, a mi sada pričamo o 115 milijuna kuna- naglasio je, među ostalim gradonačelnik Vinko Grgić.

 

Jedno od pitanja novinara, a kojega su saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju uputili NG -Buntovnici bilo je: „ Je li iz projekta Slavonija moguće izdvojiti nešto sredstava za rješavanje problema Domčeve ulice i pristupnih cesta ?

Saborski zastupnik Kajtazi odgovorio je:“ Moram reći da nismo razgovarali o tome, nisam imao ni informaciju“

-Ali to nije razlog da s ministricom Žalac ne popričate o tome i da ju upoznate kako ste posjetili Novu Gradišku, da Grad ima građevinsku dozvolu i da bi bilo lijepo da se sufinancira u nekom  opsegu- dodao je gradonačelnik Grgić.

 

Veljka Kajtazija, saborskog zastupnika  romske nacionalne manjine ugostio je gradonačelnik Vinko Grgić sa zamjenikom za društvene djelatnosti Borislavom  Vidošićem, voditeljicom Odsjeka za društvene djelatnosti  Mihaelom  Đeraj i voditeljicom Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Andreom Štengl.