Završna faza gradnje reciklažnog dvorišta Šagulje-Ivik

Problem s otpadom u Gradu Nova Gradiška uskoro će biti adekvatno riješen. Izgradnja reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik u završnoj je fazi.  Novogradiščani će od kolovoza biti u mogućnosti predati čak 48 vrsti otpada u novoizgrađeno reciklažno dvorište.  Korisnik projekta je Grad Nova Gradiška. Ukupna vrijednost projekta je 6.151.692,79 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK.

Građani su već upoznati sa projektom putem redovnih mjesečnih radijskih poruka te edukativnih letaka koji su dostavljeni u sva kućanstva Grada Nova Gradiška i spremno čekaju otvorenje reciklažnog dvorišta. Uskoro će imati mjesto za odvoz raznih vrsti otpada, kao što su problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, baterije i akumulatori, građevinski otpad i ostalo.

Reciklažno dvorište donosi brojne koristi za naš grad, kao što su poboljšanje zdravlja, rješavanje problema s otpadom na način koji nije štetan za čovjeka i okoliš te podizanje ekološke svijesti.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada pridonosi se smanjenju otpada i poboljšanju zdravlja. Bitno je da se svaki građanin uključi u ovaj projekt jer zajedničkim djelovanjem ubrzat će se pogodnosti ovoga projekta.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će objavljeno na web stranicama Grada Nove Gradiške i tvrtke Odlagalište d.o.o.

Projekt Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje – Ivik“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost korisnika Grada Nova Gradiška.