Završila edukacija zaposlenih žena u projektu „Žena zaželi, žena radi 2“

Objava na webu Zaželi 2