JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu provođenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar V“