Uskoro otvorenje reciklažnog dvorišta Šagulje-Ivik

Otpad može postati vrijedna sirovina i time priroda može biti spašena. Više neće biti razloga za odbacivanje otpada u prirodu jer je izgradnja reciklažnog dvorišta Šagulje-Ivik u završnoj fazi. Sve je spremno za otvorenje u kolovozu koje uskoro dolazi. Samo u prvih godinu dana, ovim projektom će se smanjiti količina otpada na odlagalištu čime će se poboljšati zdravlje svih građana. Korisnik projekta je Grad Nova Gradiška. Ukupna vrijednost projekta je 6.151.692,79 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK.

Iako su građani educirani putem promotivnih letaka i radijskih emisija, napominjemo kako će pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta od kolovoza moći besplatno koristiti svi građani koji plaćaju komunalnu naknadu. Odvajat će se razne vrste otpada poput otpadnog metala, jestivih ulja i masti, baterija, akumulatora, građevinskog otpada, otpadnog papira i ostali problematični otpad.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će objavljeno na web stranicama Grada Nove Gradiške i tvrtke Odlagalište d.o.o.

Projekt gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje – Ivik“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost korisnika Grada Nova Gradiška.