Ugovori o stipendiranju – obavijest o potpisivanju

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija

KLASA: 604 – 01/22 – 01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/2-23-1
Nova Gradiška, 18. siječnja 2023.

PREDMET: Ugovori o stipendiranju – obavijest o potpisivanju.-

Potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja grada Nove Gradiške za 2022./2023. obavit će se dana 23. siječnja 2023. (ponedjeljak) u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada gradske uprave, II kat), Trg kralja Tomislava broj 1., Nova Gradiška.

                                                                                                                                                                  POVJERENSTVO
                                                                                                                                                          ZA DODJELU STIPENDIJA