Sunčana elektrana BIOSOL – Proizvodnja električne energije u veljači 2022. godine