Sunčana elektrana BIOSOL – Proizvodnja električne energije u ožujku 2022. godine