Sunčana elektrana BIOSOL – Proizvodnja električne energije do lipnja 2022. godine