Sanacija štete prouzrokovane potresom u Novoj Gradiški

Dana 03. ožujka 2021. godine u Novoj Gradiški završena je sanacija štete prouzrokovane potresom. Iako u  Novoj Gradiški nije proglašena elementarna nepogoda, Stožer civilne zaštite je prema Planu djelovanja u području velikih nepogoda, u suradnji sa Javnom vatrogasnom postajom Nova Gradiška, pristupio otklanjanju šteta koje potencijalno ugrožavaju sigurnost građana.

U prvom valu nakon samog potresa uklonjeno je i sanirano 15-ak dimnjaka, dok je sa jučerašnjim danom sanirano gotovo 30 dimnjaka i ostalih objekata oštećenih potresom.

Velike zahvale idu Javnoj vatrogasnoj postaji koja je nesebično sudjelovala u otklanjanju oštećenja, kao i g. Tomislavu Šimiću i g. Mariju Dujiću koji su ustupili svoje dizalice.

Stožer civilne zaštite Grada Nove Gradiške poziva sve građane Nove Gradiške koji nisu prijavili štetu prouzrokovanu potresom kako štetu mogu i dalje prijaviti na e-mail: marko.cosic@novagradiska.hr ili na broj mobitela: 091/3620126