Racionalno gospodarenje otpadom za ljepšu i čišću Novu Gradišku

 

Racionalno gospodarenje otpadom za ljepšu i čišću Novu Gradišku

U skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom Grada Nove Gradiške, Grad Nova Gradiška provodi projekt „Gradnja reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Nakon provedenih postupaka nabave utvrđeno je da je ukupna vrijednost projekta 6.790.934,90 HRK od čega su 6.151.692,79 HRK prihvatljivi troškovi. Bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK, odnosno cca. 73 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. U tijeku su radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti u naselju Prvča na lokaciji deponije komunalnog otpada Šagulje – Ivik. Planirano je kako će reciklažno dvorište biti izgrađeno i opremljeno tijekom kolovoza 2020. godine te dostupno građanima na korištenje. Zaprimanje otpada u samom reciklažnom dvorištu za korisnike koji na području Nove Gradiške plaćaju naknadu za komunalne usluge bit će besplatno.

Reciklažna dvorišta predstavljaju posebno opremljena mjesta za odvojeno sakupljanje iskoristivog i problematičnog otpada iz domaćinstava. U novogradiškom reciklažnom dvorištu, građani će moći odložiti nekoliko vrsta otpada poput glomaznog otpada, željeza, starog papira, kartona, baterija i akumulatora, opasnog elektroničkog otpada i slično.

Najveća korist izgradnje reciklažnog dvorišta je doprinos rješavanju problema otpada koji nije štetan za čovjeka i okoliš. Svaki građanin prosječno proizvede 386 kg otpada u godini dana koji odlaganjem i zbrinjavanjem u reciklažnom dvorištu postaje vrijedna sirovina i energent što se ponovno upotrebljava i reciklira. Zajedničkim djelovanjem građana s ciljem racionalnog gospodarenja otpadom smanjuju se troškovi za sirovine, štedi energija, pozitivno utječe na zdravlje stanovnika te osigurava bolja budućnost sljedećih generacija.