PRVA FAZA INFORMATIZACIJE GRADSKE UPRAVE

Grad Nova Gradiška pod vodstvom gradonačelnika Vinka Grgića  opredijeljen je da svoj ukupni razvoj pa tako i razvoj gradske uprave bazira na novim ICT i drugim tehnologijama u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, kvalitete i brze dostupnosti što će u konačnosti rezultirati uvećanjem konkurentnosti gospodarstva, poboljšanja kvalitete života građana odnosno učinkovitosti gradske uprave.

Ovim opredjeljenjem neposredno će se ubrzati i pospješiti već započeti projekti razvoja grada u svim segmentima odnosno gospodarstva i infrastrukture te će značajno utjecati na rast trenda zapošljavanja svih struktura nezaposlenih.

Osim navedenog, novi tehnološki trendovi, novi oblici poslovanja i potreba što neposrednije komunikacije kako sa gospodarstvom tako i sa građanima, pred gradsku upravu stavljaju nove poslovne izazove odnosno zahtijevaju suvremenije upravljanje poslovnim procesima, te visoku educiranost svih koji učestvuju u istima.

Gradska uprava očekuje da će moderna postignuća i tehnologije koje će koristiti u svom budućem radu te vrlo neposrednom i otvorenom komunikacijom sa svim strankama kojima treba usluga gradske uprave postići multiplikativni efekt sa posljedicom daljnjeg povećanja aktivnosti gospodarstva u cjelini, a naročito povećanu zainteresiranost novih investitora za ulaganje u Grad i njegovu okolinu, te kontinuirano poboljšavanje životnog standarda svih građana.

 

Da bi postigli zacrtane ciljeve gradska uprava u proteklom periodu intenzivno je radila na više projekta koji se odnose na jačanje internetske infrastrukture (širokopojasna infrastruktura za brzi Internet) te informatizaciji gradske uprave novom tehnološki naprednom opremom uz koju je predviđeno i educiranje službenika gradske uprave sa ciljem što boljeg i učinkovitijeg rad na istoj. 

Od dana 05.01. 2017.g. u gradskoj upravi Grada Nove Gradiške je u uporabi novih dvadeset pet personalnih kompjutora visoke kvalitete i širokih mogućnosti rada.

Gradska uprava će navedenom suvremenom opremom znatno unaprijediti svoj rad te u skoroj budućnosti (u prvoj polovini ove godine) nakon obnove ostale tehnološki zastarjele opreme, svojom otvorenošću i brzom dostupnošću te transparentnošću u obavljanju javnih usluga, građane i poslovne subjekte staviti u poziciju aktivnih sudionika u uslugama koje daje.

Navedeno podrazumijeva da će građani Nove Gradiške neposredno iz svojih domova, a poslovni subjekti iz poslovnih prostorija, na osnovi unaprijed pripremljenih obrazaca različitih zahtijeva iste moći popunjavati a potom i dostavljati gradskoj upravi putem web i mobilnih aplikacija bez da ih moraju i osobno predati.

Između ostalog svima koji to žele će biti omogućeno i plaćanje računa putem interneta bez naknade usluge platnog prometa kao što su komunalna naknada i doprinos, zakup, najamnina, naknade za korištenje javnih površina, koncesijskih naknada i sl., te predati i eventualne reklamacije.

Za gradsku upravu postojeće ulaganje, i sva buduća ulaganja u informatizaciju i nove tehnologije komuniciranja sa gospodarskim subjektima i građanima je ulaganje u budućnost.

no images were found