Projekt „Žena zaželi, žena radi“

  

Projekt „Žena zaželi, žena radi“, (kodni broj: UP.02.1.1.05.0054), prijavljen na Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, (broj poziva: UP.02.1.1.05.), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu Europskog socijalnog fonda provodi Grad Nova Gradiška u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška. Ciljevi projekta su:

  • Zapošljavanje 50 teže zapošljivih žena s područja grada Nova Gradiška s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u svrhu povećanja socijalne uključenosti i poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici
  • Povećanje konkurentnosti teže zapošljivih žena na tržištu rada putem obrazovanja/osposobljavanja.

Rezultati projekta su:

  1. Zaposleno 50 teže zapošljivih žena u nepovoljnom položaju i smanjena njihova dugotrajna nezaposlenost
  2. Unaprjeđena znanja i vještine 25 teže zapošljivih žena kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu rada
  3. Povećana socijalna uključenost teže zapošljivih žena te starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici.

Vrijednost projekta je 6.658.829,01 kn, a sufinancira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 01.12.2017. do 31.05.2020. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Gordana Šimić, e-mail: gordana.simic@novagradiska.hr,

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr