Projekt rekonstrukcije Ulice Zrinskih od Preradovićeve do Lobine ulice

Pri kraju su radovi na rekonstrukciji prometnice Ulice Zrinskih, od Ulice Petra Preradovića do Ulice Dragutina Lobe, ukupne duljine 303,00 m, a širine 5,5 m. S obje strane prometnice će se izvesti pješačka staza u punoj duljini prometnice minimalne širine 1,5 m i sa završnim asfaltnim slojem. Predviđena je izgradnja 43 parkirališna mjesta (3 za osobe s invaliditetom) dimenzija 2,5 x 5 m. Pored toga, predviđena je rekonstrukcija mreže javne rasvjete s 10 metalnih stupova visine 8 m na betonskim temeljima i LED izvorima svjetlosti za cestovnu rasvjetu i rasvjetu pješačke staze.
Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture i ujednačavanje komunalnog standarda na području grada, čime se doprinosi većoj kvaliteti življenja stanovnika.
Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.996.250,00 kn, a izvođač radova je tvrtka „Niskogradnja Jurčak d. o. o.“ iz Požege. Radove nadzire tvrtka MIG d. o. o. iz Slavonskog Broda koja je izradila glavni projekt predmetnog zahvata.
Osim sredstvima Grada Nova Gradiška, projekt se sufinancira iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, u iznosu od 250.000,00 kn.
Projekt je također sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 120.000,00 kn koja su odobrena kroz Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini.