PROJEKT KONTROLE PLODNOSTI TLA

Grad Nova Gradiška sudjeluje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“  na području Brodsko-posavske županije u 2017., koji obuhvaća osnovnu kemijsku analizu tla s uzimanjem uzoraka tla te preporukom gnojidbe. Krajnji korisnici usluga analize uzoraka tla su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Cijena jedne kontrole plodnosti tla je 390,00 kn s PDV-om
Omjer sufinanciranja analize tla je slijedeći :
Brodsko-posavska županija  – 50 %
Grad Nova Gradiška – 30 %
Krajnji korisnici usluge – 20 %

Zainteresirani  poljoprivrednici koji žele sudjelovati u ovom projektu trebaju dostaviti,  najkasnije do 15. rujna 2017., sljedeće podatke:

– ime i prezime
– adresa
– kontakt telefon
– broj k.č. za uzimanje uzoraka i k.o.
– OIB/MB

na adresu : Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, soba br. 60 ili na e-mail: jasna.lasovic@novagradiska.hr

Kontakt telefon: 035/ 366-098

O daljnjim aktivnostima vezanim uz prijavu na ovaj projekt korisnici usluge će biti pravovremeno obaviješteni na web-stranicama Grada.