Projekt eRačun

Započela je jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, sa 80 partnera, od kojih je jedan i Grad Nova Gradiška, na Projektu “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”. Projekt se temelji na Direktivi europskog parlamenta i vijeća o obveznoj uporabi elektroničkih računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) od studenog 2018.g. za naručitelje u javnom i državnom sektoru (tijela državne uprave, jedinice regionalne i područne samouprave, javna poduzeća itd.),

Vrijednost Projekta je 1.021.025,23 €, (od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova), a Projekt će osposobit javne uprave za primjenu i razmjenu eRačuna te time postići uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje niza prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Uvođenjem eRačuna Grad Nova Gradiška  ide u korak s vremenom i postaje grad digitalne komunikacije s građanima, poslovnim partnerima kao i međusobne komunikacije unutar gradskih službi.

Financiranje Projekta je u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) nastavak je  prethodno financiranih CEF projekta u Republici Hrvatskoj u kojima je omogućeno spajanje jedinica lokalne i regionalne samouprave na platformu “eRačun za državu”  koja je usklađena s Europskom normom (EN).

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.