NAJAVA

28. 06. 2017.srijeda 18 sati
GRADSKA VIJEĆNICA
PREDSTAVLJANJE NOVOG BROJA 
NAGRADE  NAJBOLJIM  UČENICIMA