Poziv za prijavu sudjelovanja u obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11.- 15.12.2023. na području grada Nove Gradiške

Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška i ove je godine organizator i nositelj Programa obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti na području grada Nove Gradiške.

Pozivamo Vas da programske aktivnosti, kojima će Vaša ustanova/udruga dati doprinos obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti  na području grada Nove Gradiške,  dostavite Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška na e-mail mihaela.djeraj@novagradiska.hr  i  marko.cosic@novagradiska.hr, zaključno sa 20. 10.2023. (petak), isključivo na Prijavnom obrascu u prilogu.

Prijave koje stignu naknadno neće moći biti uvrštene u promidžbene materijale.

S poštovanjem,

Predsjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti

Grada Nova Gradiška

Ljiljana Lukačević, spec. kliničke psihologije

 

20230926134712495

 

⇒Prijavni obrazac Mjesec borbe protiv ovisnosti 2023.⇐