Poziv za dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kompostera pogodnih za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta

odgovor na upite 23.01.2023.

 

Prilog 2. tehničke specifikacije , 1. izmjene

 

Dana 19. siječnja 2023. godine, Naručitelj Grad Nova Gradiška, temeljem čl. 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Novogradiški glasnik ”, br. 5/18 i 1/19- ispravak) objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme –  kompostera pogodnih za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta.

Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2023. (utorak) do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti ispod ove objave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

PONUDBENI LIST, PRILOG 1

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, PRILOG 2

 

TROŠKOVNIK, PRILOG 3

 

obavijest o odabiru