POZIV UDRUGAMA

Potpisivanje Ugovora između Grada Nova Gradiška i Udruga o financiranju programa/projekta Udruga iz sredstava Proračuna Grada Nova Gradiška za 2019. godinu, biti će  dana 28. veljače 2019. godine u 11,00 sati u velikoj gradskoj vijećnici.

Na potpisivanje ugovora  pozivaju se  sljedeće udruge:

 1. Kugla
 2. Folklorni ansambl mladih Nova Gradiška
 3. Češka beseda Nova Gradiška i okolica
 4. Euterpa
 5. Udruga vinogradara i voćara slavča
 6. Oldtimer klub Classic 99´ Nova Gradiška
 7. Ogranak Matice hrvatske – Nova Gradiška
 8. Vokalna skupina aurora
 9. Udruga Matice hrvatskih umirovljenika
 10. Konjogojska udruga “Konji bili konji vrani”
 11. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo “Trenk” Nova Gradiška
 12. Građanska inicijativa Ng buntovnici
 13. Udruga stvaratelja u kulturi grada Nova Gradiška
 14. Hrvatsko pjevačko društvo “Graničar”
 15. Edukacijski centar kvalitetnog obrazovanja
 16. Gradska glazba
 17. Udruga specijalne policije iz DR “Zebre” -Nova Gradiška
 18. Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Nova Gradiška
 19. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Nova Gradiška
 20. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja DR-Podružnica BPŽ
 21. Udruga hrvatskih branitelja Dr 121. brigade-pukovnije Nova Gradiška
 22. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske Nova Gradiška
 23. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Nova Gradiška
 24. HVIDR-a
 25. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije
 26. Udruga udomitelja djece BPŽ „Leptirić“
 27. Prevencija
 28. Društvo “Naša djeca” Nova Gradiška
 29. Udruga “Hrabro dijete”
 30. Udruga dijabetičkih bolesnika Nova Gradiška
 31. Hrvatska liga protiv raka “dr. Zorislav Slović” Nova Gradiška
 32. Udruga za autizam “Sunce” Nova Gradiška
 33. Udruga za promicanje kvalitete života i održavanje mentalnog zdravlja “Pozitiva”
 34. Udruga tjelesnih invalida
 35. Sindikat umirovljenika Hrvatske Podružnica GNG
 36. Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
 37. Braniteljska udruga „Prijatelji rijeke Save“
 38. Udruga veterana 3. gardijske brigade „Kune“- Ogranak Nova Gradiška 

NAPOMENA: Udruge koje nisu dostavile Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, dužni su donijeti uvjerenje na potpisivanje ugovora. 

Odsjek društvenih djelatnosti

                 Grada Nova Gradiška