POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o NACRTU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVE GRADIŠKE ZA 2021.

Nacrt Programa poticanja poduzetništva na području grada Nove Gradiške za 2021. (u daljnjem tekstu:  Nacrt Programa) obuhvaća  aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2021.  kroz realizaciju pojedinačnih mjera.   Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen  jednom  poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. Da bi jedinice lokalne samouprave mogle dodjeljivati de minimis potpore, moraju imati izrađene Programe potpora.

Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 23. ožujka do 6. travnja 2021. godine.

Predviđeno savjetovanje s javnošću se raspisuje u vremenu naznačenom u ovome pozivu, u svrhu hitnije provedbe predviđenih mjera obzirom na djelomično obuhvaćanje prihvatljivih troškova i za razdoblje prethodne 2020. godine, sa ciljem da bi se potencijalni korisnici mjera prijavili i dobili isplatu potpora kako bi se njihovo poslovanje i nadalje održalo te pružilo pozitivno poslovno okruženje za daljnji razvoj poduzetništva, a posebice s obzirom na činjenicu kako se u 2020. godini program nije u potpunosti realizirao.    

 

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2021.“ ili na adresu e-pošte: zamjenik.gradonacelnika@novagradiska.hr i jasna.lasovic@novagradiska.hr  Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi biti će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću. 

Nacrt Programa koji se nalazi u prilogu ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se on ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom.

Nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Programa i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.