Javni poziv za dostavljanje prijedloga za suce porotnike

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA

GRAD

KLASA: 711-01/20-01/01
URBROJ: 2178/15-03-03/02-20-2

Nova Gradiška, 28. rujan 2020.

PREDMET:Prijedlozi za suce porotnike

Poštovani,

Županijska  skupština sukladno Zakonu o sudovima imenuje suce porotnike koji sudjeluju u prvostupanjskim kaznenim postupcima.

Kako je Županijski sud u Slavonskom Brodu stvarno i mjesno nadležan za suđenje u kaznenim postupcima, Županijska skupština iskazala je potrebu za imenovanjem sudaca porotnika.

Budući Županijska skupština imenuje suce porotnike na prijedlog gradskih vijeća, Stručna služba Županijske skupštine i Župana zatražila je da se dostavi 5 kandidata  predloženih od strane Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške.

U predlaganju kandidata mora se voditi računa o sljedećim kriterijima, odredbom članka 90. i 91. Zakona o sudovima propisano je da:  

 • sudac (a to znači i sudac porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću
 •  ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog suda ili druge pravne osobe;
 • Sudac  ne smije obavljati drugu službu ili posao koja bi mogla utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Molimo Vas da nam uz ime i prezime kandidata dostavite:

 • OIB i JMBG;
 • djevojačko prezime;
 • državljanstvo;
 • državljanstvo;
 • ime i prezime oca
 • ime i prezime majke i djevojačko prezime majke
 • dan, mjesec i godinu rođenja;
 • mjesto i država rođenja;
 • zanimanje i zvanje;
 • adresa prebivališta;
 • adresa boravišta.
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član niti jedne političke stranke.

Prijedloge dostaviti na adresu Grad Nova Gradiška, Ured Grada, Odsjek za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška ili elektroničkim putem na e-mail adresu: marko.cosic@novagradiska .hr

Budući predloženi kandidati za suce porotnike moraju proći zakonsku proceduru od strane Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške, molimo Vas za hitnost postupka .

U privitku se nalazi obrazac koju predloženi kandidat mora potpisati kako bi se očitovao o prihvaćanju kandidature za predloženog člana za suca porotnika.

Poziv-sudci-porotnici

Prijavnica-za-sudce-porotnike-converted